Биз 2015-жылдан бери өсүп келе жаткан дүйнөгө жардам беребиз

Вал менен подшипникти аралаштыруу

Октук бет мөөрү

504302200

Чаң кап

100255200 100255100

Чаң кап

100260400

Shaft Bush

100989500

Shaft Bush

100989500

Биликти чаптоочу шакек

 507079300

Биликти чаптоочу шакек

550708500

Ринг тагынып 

100260300

Wear Protection

10017900

Central Blade

101102100

Lateral Arm

101102200

Lateral Blade

101102500

Lateral Plate

101104600

Lateral Arm

101104800

Lateral Blade ~ Right

101104900

Lateral Plate ~ Right

101105200

Коргоону кийүү ~ Борбордук

101118100

Mixer Arm

200002609

Борбордук кол

200005664

Lateral Plate

200005666 200005685

Lateral Arm

200005683

Lateral Blade

200005684

Lateral Plate

200005685

Шим

200005718

Lateral Arm

200005731

Lateral Blade

200005732

Lateral Plate

200005733

Wear Protection

200005747

Counterpart

200005777

Central Blade

200043243

Кол коргоочу сол

100260600

Кол коргоочу сол

100260800

Кол коргоо укугу

100313100

Lateral Plate

200043425

Тыкан кийимдер

Trough Tile Interior-

100455600

Эшиктин капкагы

101117300

Чыгуу эшик ташы

101117400

Front Wall Hard Cast Liner

200006137

Trough Tile Interior

200040983

Trough Tile External

200040984

Mixer Drive

100547600

Шим

101119200

Wear Protection

101119500

Болт

20000404

Шим

200002919

Билдирүүңүздү ушул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз